Fotograficzny ogród Magdaleny Krawczuk w Galerii Pozytyw
Sobota 9 marca 2024r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, Galeria Fotografii Pozytyw oraz Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne serdecznie zapraszają na pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną Magdaleny Krawczuk, pt. Fotograficzny ogród.
Wernisaż odbędzie się w najbliższą środę, tj. 13 marca 2024r. o godzinie 17:00 w Galerii Fotografii Pozytyw mieszczącej się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu.

Wystawa została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Miasta Zamość.

Magdalena Krawczuk urodziła się w 2008 r. w Zamościu. Od najmłodszych lat przejawiała talent plastyczny i zainteresowanie otaczającym ją światem. Jeszcze w przedszkolu próbowała przelewać na papier obrazy zapamiętane podczas zabaw i spacerów. Talent malarski rozwijała od drugiej klasy szkoły podstawowej pod opieką Pani Wioletty Brzozowskiej jako uczestniczka zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. To tutaj zamieniła kredki na pędzle i papier na płótno. Jej prace były wysoko oceniane nie tylko przez nauczycieli, ale także członków jury konkursów międzyszkolnych i międzymiastowych. Wielokrotnie były wystawiane w miejscowej galerii i nagradzane zarówno dyplomami jak i nagrodami rzeczowymi.
Magda wielokrotnie robiła zdjęcia przedmiotów, roślin i zwierząt, które stanowiły później bazę do jej obrazów. W pewnym momencie zauważyła, że samo robienie zdjęć i chwytanie przyrody taką, jaką jest w danej chwili, sprawia jej tyle samo radości, co malowanie.
W siódmej klasie szkoły podstawowej poprosiła rodziców o aparat i zapisanie na zajęcia fotograficzne. Pracując w grupie osób o podobnych zainteresowaniach Magda bardzo szybko osiągnęła wysoki poziom wykonywanych zdjęć. Już w pierwszym roku nauki fotografii jej prace wzięły udział w konkursie „Zdjęcie roku” w kategorii „młodzież”. Otrzymała wówczas wyróżnienie. Prace Magdy były też wielokrotnie wyróżniane i pokazywane w Galerii „POZYTYW” i  Galerii „STYLOWY” w Zamościu.  

Rośliny prezentowane na zdjęciach autorki to przepiękne i metaforyczne obrazy, opowiadające o przemijaniu i niepewności, która temu towarzyszy - to niezwykły „Fotograficzny ogród”.
Wystawa jest pierwszym indywidualnym projektem Autorki.
Prace zostały wykonane pod kierunkiem Andrzeja Pogudza.

Na zajęciach Młodzieżowej Pracowni Fotografii „Pozytyw” MDK w Zamościu dzieci i młodzież zapoznają się z  budową i obsługą sprzętu fotograficznego, nauką technik fotografii barwnej i czarno-białej, fotografią studyjną i reportażem, uczestniczą w organizowanych wystawach i wyjeżdżają na plenery.Zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu (ul. Kamienna 20). Prowadzone są w środy, w dwóch grupach wiekowych.
Telefon kontaktowy: 84 638 44 46

POZYTYW - Galeria Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu powstała w celu prezentacji i promocji twórczości młodych artystów. Pokazywane są w niej wystawy wychowanków MDK, jak również dzieci i młodzieży spoza placówki. To tutaj odbywają się spotkania autorskie i warsztaty artystyczne rozwijające uzdolnienia i pasje. W planach inicjatorów nowego miejsca wystawienniczego jest prezentacja fotografii i innych sztuk wizualnych, takich jak: rysunek, grafika, malarstwo. Taka działalność wzmacnia ofertę edukacji kulturalnej MDK, jak również jest atrakcyjnym elementem uzupełniającym szeroko realizowane działania kulturalne w Zamościu - mieście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
 Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..