I po Walnym!
piątek, 3 marca 2017 roku
20 lutego 2017 roku odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego.
W trakcie zebrania przedstawione zostały: Sprawozdanie Zarządu z działalności ZTF-u w roku 2016, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone, a władze otrzymały absolutorium.
W dalszej części zebrania wybrano nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Po podliczeniu głosów w składzie nowego Zarządu Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego znaleźli się: Andrzej Pogudz (prezes), Wojciech Kapuściński (wiceprezes), Waldemar Siatka (wiceprezes), Kinga Magryta (skarbnik), Paweł Czop (sekretarz) oraz Piotr Komajda (członek Zarządu).
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marek Ryś (przewodniczący) oraz Jan Cios i Dariusz Szopa (członkowie Komisji Rewizyjnej).
Wybranym władzom gratulujemy i życzymy dużo energii do ciężkiej pracy!

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444