poniedziałek, 18 sierpnia 2014 roku
Ogólnopolskie Biennale Fotografii Zabytki jest organizowane przez Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne przy współpracy Urzędu Miasta Zamość. W bieżącym roku będzie miała miejsce już XXIV edycja tego konkursu. Ma on na celu prezentację twórczości fotograficznej o tematyce krajobrazu kulturowego oraz pokazanie najciekawszych zabytków polskiego budownictwa, urbanistyki, rzemiosła, architektury, a także ich związku z działalnością człowieka.

Zapraszamy wszystkich, nie tylko miłośników fotografii, ale również pasjonatów zabytków
i architektury, fanów historii i koneserów kultury, do wzięcia udziału w konkursie.


Organizator – Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne – przyjmować będzie zdjęcia o dowolnej tematyce mieszczącej się w haśle „zabytki”, ale chcąc uniknąć powtarzalności i bardziej ujednolicić charakter poszczególnych edycji, a przede wszystkim ekspozycji pokonkursowej, ustanawia tematykę wiodącą Biennale. W tegorocznej XXIV edycji będą to ZABYTKI ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO W POLSCE.

Fotografie wyłącznie w formie elektronicznej będą przyjmowane tylko drogą mailową od 15 września do 10 listopada br. Wszystkie szczegóły podane zostały w regulaminie Biennale.

* * *

REGULAMIN XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE FOTOGRAFII „ZABYTKI”

Biennale ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w fotografii o tematyce krajobrazu kulturowego a także pokazanie najciekawszych zabytków polskiego budownictwa, urbanistyki, rzemiosła, architektury oraz ich związku z działalnością człowieka.
Organizator Biennale - Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne - przyjmować będzie zdjęcia o dowolnej tematyce mieszczącej się w haśle „zabytki”, ale chcąc uniknąć powtarzalności i bardziej ujednolicić charakter poszczególnych ekspozycji, ustanawia tematykę wiodącą Biennale. W bieżącej edycji będą to ZABYTKI ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO W POLSCE.

Warunki uczestnictwa:

1. W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący. Każdy autor może nadesłać do 5 zdjęć pojedynczych, lub ułożonych w 1 zestaw. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

2. Opłata za uczestnictwo wynosi 30,- zł., płatne na konto organizatora Biennale:
Bank PeKaO SA konto nr 75 1240 2816 1111 0010 4467 4192
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a
22-400 Zamość

3. Zdjęcia należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres email ztf@ztf.pl. Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Plik w formacie JPG powinien być przygotowany do druku w formacie 30cm x 40cm lub 30cm x 45cm. Każdy plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru IMIE_NAZWISKO_TYTUL_PRACY_01, IMIE_NAZWISKO_TYTUL_PRACY_02 itd. a w informacjach dodatkowych podana musi być miejscowość i nazwa zabytkowego obiektu. Do nadesłanych prac należy dołączyć:
- informację zawierającą: imię i nazwisko autora, adres, adres email, telefon kontaktowy;
- listę zgłoszonych prac w postaci: numer pracy, tytuł pracy, miejscowość i nazwa zabytkowego
obiektu;
- potwierdzenie zapłaty (dokument elektroniczny lub skan dokumentu papierowego).

4. Oceny prac dokona jury. Od decyzji jury nie ma odwołania. Jury przysługuje prawo swobodnego podziału nagród, a także kwalifikowania na wystawę zdjęć pojedynczych
z zestawów autorskich. Jeden autor może otrzymać tylko jedną z nagród głównych. Główna nagroda wynosi 2500 złotych (pula nagród za trzy pierwsze miejsca to 3500 złotych). Obowiązek opłacenia podatku leży po stronie laureata.

5. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z pózn. zm.

6. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby Biennale i w celach marketingowych, bezpłatne przejęcie do archiwum ZTF-u zdjęć nagrodzonych oraz ekspozycji zdjęć w Zamościu oraz w innych ośrodkach na terenie kraju i poza granicami.

7. Każdy autor prac przyjętych na wystawę pokonkursową otrzyma katalog w formie elektronicznej na podany w informacji zgłoszeniowej adres email.

8. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi Biennale.

9. Terminy:
- nadsyłanie prac do: 10 listopada 2014 roku;
- zawiadomienie o decyzji jury do: 15 listopada 2014 roku;
- wystawa pokonkursowa: 28 listopada do 31 grudnia 2014 roku, Galeria Fotografii RATUSZ w Zamościu

10. Informacje uzupełniające:
- komisarz konkursu: Waldemar Siatka, email: waldemarsiatka@poczta.onet.pl
- pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: ztf@ztf.pl
- informacja o wynikach Biennale będzie zamieszczona na stronie organizatora: www.ztf.pl

niedziela, 10 sierpnia 2014 roku
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne organizuje w tym roku XXIV edycję Ogólnopolskiego Biennale Fotografii Zabytki.
Regulamin oraz wszelkie szczegóły podamy lada moment. Zdradzimy jednak, że tematem wiodącym w tegorocznej edycji będą zabytki światowego dziedzictwa Unesco w Polsce.

Zachęcamy do udziału - pula nagród jest bardzo interesująca...
Szykujcie więc fotografie - a jeśli takich nie macie - macie jeszcze czas... fotografujcie!
poniedziałek, 28 lipca 2014 roku
Prezentujemy fotografie uczestników warsztatów fotografii glamour prowadzonych przez Wojciecha Chudzika.
Zaprezentowane fotografie pochodzą z dwóch pierwszych spotkań.
poniedziałek, 28 lipca 2014 roku

czwartek, 17 lipca 2014 roku
Podczas tegorocznej, trzeciej już edycji festiwalu fotograficznego Wschodnia zaprezentowaliśmy 6 wystaw!  Od początku jego istnienia staramy się poruszać szeroki temat wschodniości, a w tym roku istotnym wątkiem była Ukraina.
Zaczęliśmy od fotografii najwyższej próby. Michał Dąbrowski, którego projekt Ślad na ścianie gościliśmy w naszej Galerii, podjął się próby interpretacji fotografii Jerzego Lewczyńskiego. Świt, którego Michał jest kuratorem zawisł w Galerii Fotografii Ratusz jako pierwsza pośmiertna wystawa fotografii Jerzego Lewczyńskiego… tego akurat się nie spodziewaliśmy… Odszedł od nas nie tylko nasz krajan i honorowy członek ZTF-u, odeszła legenda polskiej fotografii. Artysta, który wyprzedził fotograficznie przynajmniej dwa pokolenia… Festiwal zaczął się więc słusznie od minuty ciszy…
Michał Dąbrowski dokonał krótkiego oprowadzenia i przedstawił dokładnie wybrane przez siebie dzieła. Fotografie znane nam wcześniej z książek, ikony, symbole możemy dzisiaj podziwiać na własne oczy w naszej Galerii. Cudowne uczucie!
Po wernisażu w Ratuszu wszyscy przenieśliśmy się na Rynek Wodny, gdzie otworzyliśmy zbiorową wystawę Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego pt. Wschodnia. Niestety, zbiorowe wystawy często charakteryzują się dużą rozbieżnością tematyczną i techniczną. Ta nie jest pod tym względem wyjątkowa, jednakże porusza wiele wątków i to jest z pewnością jej najważniejszym atutem.
Drugiego dnia gościliśmy w Książnicy Zamojskiej gdzie otworzyliśmy wystawę indywidualną Grzegorza Pastuszaka oraz zbiorową wystawę fotoklubu 9x12. Obie ekspozycje ukazują kijowski Majdan i choć zdjęcia wykonywane były z jednej strony przez Polaka, z drugiej przez Ukraińców – nie zauważymy istotnej różnicy w przekazie.
Kolejne dwie wystawy indywidualne zostały otworzone w CKF Stylowy. W Galerii Stylowy Andrij Chekanovskyi otworzył swoją wystawę Stara Ukraina – Tradycje w teraźniejszości, a Wojtek Lembryk w hallu CKF-u zaprezentował Morze Gościnne.
Na koniec ponownie zbiorówka z Kijowa i nasi przyjaciele z Fotoklubu 9x12 z wystawą Tradycja Ukrainy. Zarówno ta, jak i indywidualna wystawa Adrija Chekanovskiego mocno akcentują tożsamość i indywidualność Ukrainy oraz istotę i wagę tradycji, szczególnie w tak trudnym dla Ukraińców czasie. Wojtek Lembryk natomiast ukazał – co prawda inne, ale przecież nie tak bardzo oddalone – miejsce gościnne, urokliwe i przyjazne. Pomimo tego, że nie zawsze było dla niego tak gościnne jak w tytule wystawy. Sama ekspozycja jest jednak kwintesencją całego festiwalu i całej wschodniości. Urzeka, intryguje, zachwyca… taka właśnie jest Wschodnia!

Wojciech Kapuściński

* * *

Festiwal jest współfinansowany przez miasto Zamość.
piątek, 4 lipca 2014 roku
Świt to pora dnia przed wschodem słońca, kiedy niebo przestaje być czarne.

Światło padające na podwórko kamienicy rozdziera gęsty cień.
W kontrastowym krajobrazie pojawiają się linie.
Czarna dłoń dzięki gwałtownemu odbiciu zyskuje szczegół.

Powojenna rzeczywistość wymagała nazwania. Jerzy Lewczyński dokumentując najbliższe otoczenie wierzył, że zwyczajność może odzwierciedlać sprawy najistotniejsze, ostateczne.

Na wystawie w Ratuszu zostaną pokazane prace fotografa ułożone w formie pierwszoosobowej opowieści o zderzeniach z nowymi realiami.

Michał Dąbrowski


Wernisaż 9 lipca 2014, 17.00, Galeria Fotografii Ratusz, Rynek Wielki 13, Zamość


Wystawa współfinansowana przez miasto Zamość.

Ekspozycja była możliwa dzięki uprzejmości Muzeum w Gliwicach.

środa, 2 lipca 2014 roku

poniedziałek, 30 czerwca 2014 roku
Już za tydzień rusza trzecia, a druga międzynarodowa, odsłona naszego projektu! Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne z dumą zaprasza na Wschodnią 2014!
Tegoroczna edycja obejmuje cykl 6 wystaw fotograficznych poruszających szeroki temat wschodniości. Istotnym wątkiem będzie sprawa ukraińska, ale to nie jedyny aspekt, który się pojawi. Zobaczymy indywidualne wystawy Grzegorza Pastuszaka i Wojtka Lembryka z Zamościa oraz  także na wystawie indywidualnej zaprezentuje się Andrii Chekanovskyi. Na wystawie zbiorowej zobaczymy zaprzyjaźniony z nami kijowski fotoklub 9x12 i  tradycyjnie, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na pokazie plenerowym. Największe wydarzenie w programie tegorocznego festiwalu to wystawa fotografii Jerzego Lewczyńskiego.
To wszystko już na początku lipca!
Wschodnia ma wiele definicji. To nie jest tylko miejsce. W naszym ujęciu to bardziej przymiotnik niż rzeczownik. Za pomocą naszego festiwalu chcemy nie tyle pokazać co opisać miejsce, ale także cechy, stany, etapy czy zjawiska.
Siła naszego projektu tkwi w jego wielowątkowości. Akcenty często rozkładają się w przeciwnych biegunach. Wschodnia bowiem to coś obok czego nie można przejść obojętnie. To miejsce bardzo wyraźne, które w całości albo w swoich elementach kocha się bądź nienawidzi. Miejsce spokojne i urzekające, wzruszające, ale też irytujące. Miejsce, które nie pozostaje bez echa, zostawia po sobie wyraźny ślad nie tylko u przybyszy, ale również wśród swoich mieszkańców.


Festiwal współfinansowany przez Miasto Zamość


Harmonogram wystaw:

•    9 lipca, godzina 17:00, Galeria Fotografii Ratusz, Jerzy Lewczyński – „Świt”

•    9 lipca, godzina 17:30, Rynek Wodny, wystawa zbiorowa ZTF – „Wschodnia”

•    10 lipca, godzina 15:30, Książnica Zamojska, Fotoklub 9x12 – „Kroniki Majdanu”, Grzegorz Pastuszak – „Galeria ludzi Majdanu”

•    10 lipca, godzina 16:45, Galeria Fotografii Stylowy, Andrij Chekanovskyi – „Stara Ukraina – Tradycje w teraźniejszości”

•    10 lipca, godzina 17:00, Centrum Kultury Filmowej Stylowy, Wojtek Lembryk – „Morze gościnne”

•    10 lipca, godzina 17:30, Galeria Okrąglak, Fotoklub 9x12 – Tradycja Ukrainy
niedziela, 22 czerwca 2014 roku
Modlenie się? Modląc się? Andrzej Kramarz podczas otwarcia wystawy nie był zdecydowany jak to przetłumaczyć. Trudno autora podejrzewać o problem z translatoryką, sęk leżał zupełnie gdzie indziej.
Andrzej Kramarz w zamojskiej Galerii Fotografii Ratusz pokazuje Las Vegas jakiego nie znamy. To nie tylko przedmieścia, to nie tylko dzielnica, na fotografiach której co prawda nie widać ludzi, ale są wszechobecni, wręcz namacalni. Bez ludzi zresztą ten projekt nie miałby sensu. Kto bowiem miałby się modlić na tytułowej pustyni. Pustynia ta nie odwołuje się tylko do tego co widzimy na fotografiach, ale również do historii Las Vegas.
Na pustyni każdy podobno się modli i coś mi się wydaje, że oczywiste jest to, że każdy modli się o deszcz. Na tej pustyni ludzie modlą się o coś innego.
Kościół jest tu niemal na każdym kroku. Trudno zatem zaprzeczyć, że ludzie modlą się tam w tradycyjny sposób – do swojego Boga, kimkolwiek by był. Przepełniona symbolami historia wskazuje także na inne bóstwa – znacznie mniej boskie, z religijnego punktu widzenia – ale dla wielu pewnie nawet ważniejsze.
Andrzej Kramarz podczas otwarcia wprowadził nas w swoją opowieść i przybliżył po części jej symbolikę, ale nawet znając ten wstęp nie jest łatwo wszystko odczytać gdyż autor nie podał gotowego rozwiązania. Dobra doczesne, wręcz stricte konsumpcyjne droczą się tu co chwilę z krzyżami. Ponadto nieład, słońce, droga i wszechobecna siatka, która z jednej strony prowadzi wzdłuż – jakby do furtki, ale z drugiej oddziela i blokuje. Furtki i bramy także nie są jednoznaczne – prowadzą przecież w obie strony. Autor z premedytacją, ale też ironicznie, wręcz żartobliwie żongluje symbolami zwodząc widza do samego końca.
Praying in the desert nie jest projektem łatwym i wymaga zanurzenia się i poświęcenia mu czasu, ale odwdzięcza się dając po pierwsze piękne obrazy, ale po drugie – myślę, że inne spojrzenie – bez względu na to po której stronie jesteśmy na starcie.

* * *

Spotkanie z Andrzejem Kramarzem to była niezwykła przyjemność. Doświadczenie, którego nie da się przecenić. O Andrzeju Kramarzu napisano już wiele i przytaczanie jego zasług i osiągnięć niczego nowego nie wnosi, zwłaszcza, że skromność tego fotografa jest powalająca, a przez tę właśnie cechę nie wiemy nawet o wszystkich jego dokonaniach.
Po wernisażu w Galerii Fotografii Ratusz udaliśmy się do kawiarni artystycznej Szkoła Życia, gdzie kilkoro śmiałków zdecydowało się pokazać swoje fotografie Mistrzowi.
Byłem niezwykle poruszony tym jak bardzo autor angażuje się i pochyla nad fotografiami zwykłych ludzi. Z jaką naturalnością dzieli się uwagami i przekazuje swoją ogromną wiedzę, jak skrupulatnie analizuje prace w najdrobniejszych szczegółach poczynając od pojedynczych klatek na formie prezentacji kończąc.
Minęło już trochę czasu, a ja wciąż jestem pod wrażeniem… i wiem co mówię, jestem jednym z tych szczęśliwców!

Wojciech Kapuściński
wtorek, 3 czerwca 2014 roku
Czerwcową edycję naszego konkursu - gdyby była klasyfikacja generalna - wygrałby wiceprezes Piotr Komajda. A tak musiał zająć pierwsze i trzecie miejsce. Naprawdę niewiele zabrakło, aby zdobył wszystkie trzy miejsca jednakże nowy młody człowiek, (który mamy nadzieję zasili nasze szeregi) godnie walczył i bardzo dobrą fotografią podzielił na podium najlepsze zdjęcia Piotra.


Nagrodą będą wydruki 30x45 ufundowane przez Bogdana Rębisza i jego zakład http://www.fotoagfa.pl/ mieszczący się w Zamościu przy ulicy Gminnej - zapraszamy i polecamy!

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444